کشوری بنام ریاضیات - ارایه پروفسور میرزاوزیری

کشوری بنام ریاضیات - ارایه پروفسور میرزاوزیری

در این ویدئو ارائه جذاب و آموزنده پروفسور میرزاوزیری در همفکر 79 مشهد که به میزبانی پارک علم و فناوری خراسان در تاریخ 29 آذر 96 برگزار شد رامشاهده خواهید کرد.
برای دنبال کردن کارهای ایشون میتونید کانال های تلگرامی زیر را  بررسی کنید.
 @arithlandch
@mirzavaziribooks
 

درباره نویسنده