همفکر 62 مشهد، گزارش تصویری

همفکر 62 مشهد، گزارش تصویری

همفکر 62 مشهد به میزبانی پروفایل برگزار شد،علاوه بر شبکه سازی، در همفکر این هفته برنامه تور بازدید از فضای کاری این استارتاپ را داشتیم. سعید بیدرنگ موسس شبکه اجتماعی پروفایل ، در این تور همراه بازدیدکنندگان بود و توضیحات را در اختیار شرکت کنندگان گذاشت.
شبکه اجتماعی پروفایل با شعار "شبکه‌ای از متخصصین حوزه‌های مختلف" از استارتاپ های فعال مشهد می باشد که از اردیبهشت ماه 95 چهارشنبه های پایان هر ماه میزبان همفکر است.

در ادامه به گزارش تصویری ازین رویداد میپردازیم.


درباره نویسنده