چگونه شبکه ای موفق بسازیم- محمدرضا هاشمی

چگونه شبکه ای موفق بسازیم- محمدرضا هاشمی

ارایه محمد رضا هاشمی با موضوع:چگونه شبکه ای موفق بسازیم در همفکر 58 مشهد به میزبانی شتاب دهنده تریگ آپ
در این ارایه نکات مهمی که در یک شبکه سازی کارامد باید رعایت کنید را باهم بررسی میکنیم
 

درباره نویسنده