مسیر یک استارتاپ - حمید چرم فروشان هم بنیانگذار استارتاپ مانیشن

مسیر یک استارتاپ - حمید چرم فروشان هم بنیانگذار استارتاپ مانیشن

ارایه حمید چرم فروشان هم بنیانگذار استارتاپ مانیشن در آخرین همفکر مشهد در سال 95 با موضوع مسیر یک استارتاپ و تجربیات او از حضور در شتابدهنده آواتک. استارتاپ مانیشن در حوزه خرید و فروش و رهن و اجاره املاک سرویس دهی میکند.

 

درباره نویسنده