20 فیلمی که باید هر کارآفرین ببیند !

20 فیلمی که باید هر کارآفرین ببیند !

از دید من فرهنگ کارآفرینی در آمریکا فرهنگی کاملا جا افتاده است(کاملا برعکس اینجا)، نمود آن را میتوان در فیلمهای......

قوی باش!

قوی باش!

هر وقت خواستی متوقف شی، هر وقت خسته شدی، هر وقت کم آوردی، به این فکر کن که چرا شروع کردی به کسایی فکر کن که تنها امیدشون تو هستی. اون وقت بی رحمانه ادامه بده.💪 ...

ویژگیهای‌ یک‌ مدیر موفق استارت آپی

ویژگیهای‌ یک‌ مدیر موفق استارت آپی

ویژگیهای‌ یک‌ مدیر موفق استارت آپی ...