چگونه شغل رویایی مان را در یک استارتاپ  پیدا کنیم؟

چگونه شغل رویایی مان را در یک استارتاپ پیدا کنیم؟

پیدا کردن شغل در یک استارتاپ کار ساده ای نیست!...

بهترین شبکه ای که توش عضو بودم!

بهترین شبکه ای که توش عضو بودم!

همفکر،رویداد شبکه سازی...

نقش شبکه سازی در کارآفرینی

نقش شبکه سازی در کارآفرینی

من کسب و کار های نوپای موفق زیادی را درایران رصد کردم یکی از بارزترین نقاط قوت همه آن ها شبکه سازی مستحکمی بود که با سایر فعالان این زمینه داشتند...